SFV.be - Simon Fransen Vochtbestrijding | Bel ons op 0878/43.21.13

Stop vochtproblemen voor het te laat is!


Vochtproblemen pak je best zo snel mogelijk aan. Ze zijn niet alleen slecht jouw woning, maar ook voor jouw gezondheid. Om een gepaste oplossing te vinden is het natuurlijk belangrijk om te weten met welk soort vochtprobleem je te maken hebt. Een overzicht van de verschillende soorten vochtproblemen en hun specifieke oplossingen vind je hier.

 

 

 

Vochtproblemen

Bestrijd vochtproblemen snel!


Teveel vocht in de woning is slecht. Het kan ertoe leiden dat behang, verf en pleisterwerk loskomen. Muren kunnen ook afbrokkelen, hout kan gaan rotten, metalen kunnen roesten, ... Vochtproblemen zorgen niet alleen voor muffe geurtjes, ze ontsieren ook je huis en kunnen op termijn tot ernstige structurele problemen leiden.

 

Vochtproblemen in huis zijn niet alleen nadelig voor de woning zelf, maar ook voor jouw gezondheid. Vocht leidt namelijk tot schimmelvorming en is een voedingsbodem voor bacteriën, ziektekiemen en ongedierte als insecten en huisstofmijt. Vooral mensen, maar ook dieren die last hebben van allergieën of met aandoeningen aan de luchtwegen hebben vaak meer last van hun aandoening in een vochtige ruimte.

 

Vochtproblemen snel bestrijden op een efficiënte manier is dus de boodschap. We geven daarom een overzicht van de mogelijke vochtproblemen en hun geschikte oplossingen:

 

 

 

1. Doorslaand vocht


Doorslaand vocht betekent dat vocht in de binnenmuur trekt. Dit soort vochtprobleem komt voornamelijk voor bij oudere huizen of huizen met een beschadigde buitengevel. Deze woningen hebben vaak scheuren in de gevelafwerking of voegen waardoor regenwater makkelijk in de muur kan dringen.

 

Doorslaand vocht uit zich in vochtplekken hoog op de binnenmuren en vochtplekken, zwarte vegen, gescheurd metselwerk en mos op de buitenmuur.

 

Hoe doorslaand vocht bestrijden?

Doorslaand vocht wordt doorgaans bestreden via het impregneren van muren of nieuwe gevelbekleding.

 

A. Muren impregneren

De meest gebruikte manier om doorslaand vocht te bestrijden is het impregneren van de muur. Dat houdt het aanbrengen van een vocht- en vuilafwerend middel op de gevel in. Vooraf is een reiniging van de gevel en herstelling van de schade aan de voegen en buitenmuur wel noodzakelijk. Lees hier meer over het impregneren van gevels.

 

Is het behandelen van de buitenmuur lastig, dan kan ook de binnenmuur behandeld worden met een vochtwerende middel. In zeer ernstige gevallen kan zelfs een vochtwerend cement op de binnenmuur worden aangebracht.

 

B. Nieuwe gevelbekleding

Is de schade te groot of wil je van de gelegenheid gebruik maken om jouw woning een nieuwe look te geven? In dat geval kan je ook kiezen voor nieuwe gevelbekleding. Dat is meteen ook het perfecte moment om gevelisolatie aan te brengen.

 

 

Voorbeeld doorslaand vocht

 

 

2. Opstijgend vocht


Bij opstijgend of optrekkend vocht absorberen de muren het grondvocht waarna ze het afgeven aan het pleisterwerk. Het kan voorkomen in geval van langdurige regenval waarbij het grondwaterpeil uitzonderlijk veel stijgt. Opstijgend vocht zien we ook vaak terugkomen bij oudere huizen zonder of met een slechte waterkering.

 

Opstijgend vocht herken je aan schimmelvorming, vochtplekken, witte plekken en loskomend pleisterwerk en behang. Het start onderaan de muur en zet zich langzaam voort naar boven.

 

Hoe opstijgend vocht bestrijden?

Heb je te maken met opstijgend vocht, dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk moeten oplossen door de muren te laten injecteren of onderkappen.

 

A. Muren injecteren

Bij opstijgend vocht kan men de muren injecteren met een vochtwerende gel. Net boven het grondniveau worden gaten in de muur geboord waarin men de gel aanbrengt. Deze zet uit en vult de ruimte op waardoor het voor een effectieve vochtblokkade zorgt. Opstijgend vocht kan hier dan niet meer doorheen dringen. Lees hier meer over het injecteren van muren.

 

B. Muren onderkappen

Muren onderkappen betekent dat horizontaal in het metselwerk sleuven worden gefreesd. In die sleuven plaatst men dan een waterkering van lood en kunststof. Muren onderkappen is een vrij arbeidsintensief werk, waardoor de methode van het injecteren vaak de voorkeur krijgt.

 

 

Voorbeeld opstijgend vocht

 

 

3. Vochtproblemen door condensatie


Vocht in huis ontstaat door heel alledaagse dingen zoals koken, douchen, ademen, … Als deze vochtige lucht nergens heen kan, zal het condenseren op koude oppervlakken zoals de muren, ramen en plafonds. Vochtige plekken, schimmelvorming, loskomend pleisterwerk, … zijn dan mogelijke gevolgen.

 

Heel vaak zijn de vochtplekken niet zichtbaar. Ze ontstaan meestal op verborgen of lastig bereikbare plaatsen zoals de zolder, achter muren, onder het tapijt of op meubels.

 

Om de luchtvochtigheid in huis in balans te houden is een goed evenwicht tussen isoleren en ventileren noodzakelijk. Bij nieuwe of gerenoveerde woningen, die vaak goed geïsoleerd zijn, loopt het daar vaak mis. De isolatie zorgt er namelijk voor dat de vochtige lucht de woning niet kan verlaten.

 

Hoe condensatievocht bestrijden?

Dat vocht de woning door de isolatie niet kan verlaten hoeft geen probleem te zijn, zolang je maar goed ventileert.

 

A. Ventileren

Bij ventilatie denken veel mensen dat het openzetten van ramen en deuren voldoende is. Dat wordt echter vaak vergeten of niet gedaan om warmteverlies te voorkomen. Door manueel te ventileren is de luchtkwaliteit ook volledig afhankelijk van de natuurlijke luchtstroom.

 

Je kiest daarom beter voor een deels of geheel mechanisch ventilatiesysteem. Op die manier ben je verzekerd van schone lucht waarbij vocht voldoende en tijdig worden afgevoerd. Lees hier meer over mechanische ventilatie.

 

 

 

Voorbeeld condensatievocht

 

 

Vocht in de kelder


Vochtige kelders kennen meestal 2 oorzaken. Enerzijds kan het een gevolg zijn van grondvocht dat zich via de keldermuur en -vloer een weg naar binnen baant. Anderzijds kan het te wijten zijn aan gebrek aan verluchting. Het condensatievocht kan zich op termijn ook via de muren en het plafond naar bovenliggende ruimtes verplaatsen.

 

Hoe vocht in de kelder bestrijden?

Bij kleine vochtproblemen in de kelder kan een goede ventilatie meestal wel een oplossing bieden. Bij ernstige vochtproblemen kan kelderdichting noodzakelijk zijn. Dat kan op twee manieren:

 

A. Via bekuiping

Daarbij worden de muren afgekapt om te achterhalen waar het water door de muren dringt. Deze lekken worden vervolgens gedicht. Om de kelder volledig waterdicht te maken wordt achteraf nog een fixeer- en cementeringslaag aangebracht.

 

B. Via een drainagesysteem

Bij een drainagesysteem wordt het water via een pomp afgevoerd naar de riolering of waterput.

 

 

 

 

Schakel een vakman in


Voorkom gezondheidsproblemen en verdere structurele problemen aan jouw woning. Zet vandaag nog de eerste stap om een einde te maken aan het vochtprobleem in jouw huis.

 

Belangrijk daarbij is dat je achterhaalt waar het vochtprobleem vandaan komt. Dat kan best een lastige klus zijn. Je doet er dan ook goed aan een specialist te raadplegen. Een vakman doet vochtmetingen om de oorzaak te achterhalen en geeft aan welke methode in jouw situatie het meest efficiënt is.

 

 

Voorbeeld muren injecteren